Rešavanje etičkih dilema

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Državni službenici na položaju
  • Radionica
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Naučićete ključne principe etike u javnom sektoru i zašto su oni važni;
  • Razumećete svoju ulogu višeg rukovodioca koji podstiče etike vrednosti i etičko postupanje u organizaciji;
  • Primenjivaćete model korak po korak prilikom razmatranja i rešavanja etičkih dilema;
  • Prepoznaćete različite oblike neetičkog ponašanja u svojoj organizaciji i u vezi sa svojim poslom DSP;
  • Poznavaćete proceduru u slučaju da otkrijete postojanje neetičkog ponašanja,
  • Rešavaćete tipične slučajeve neetičkog ponašanja na efikasan i zakonit način.

Da li ste znali?

Kada smo u dilemi i pitamo se “Šta bi trebalo (ili ne bi trebalo) da uradim?”, od pomoći nam može biti Kantov “kategorički imperativ” (moralni zakon) koji nam, najjednostavnije rečeno, nalaže da postupamo prema onoj maksimi za koju bismo želeli da postane opšti zakon za sve. Na primer, ukoliko razmišljamo da li treba da slažemo ili ne, zapitajmo se da li bismo živeli u svetu u kom važi zakon da svi ljudi moraju da lažu. Drugim rečima, ukoliko ne bismo želeli da laganje postane opšti zakon, to nam govori da ni mi ne treba da lažemo.

Utisci polaznika

Najviše sam zadovoljna profesionalnim pristupom i atipičnim predavanjem. Izuzetno korisna obuka.
Učesnici su bili veoma zainteresovani za temu, što se videlo po nivou interakcije i davanju komentara. Na samom početku postojala je određena uzdržanost, možda zbog toga što jedan broj nas nije očekivao radioničarski metod rada, već smo naviknuti na standardna predavanja.