Revizija javnog sektora

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
 • Seminar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Naučićete istorijski razvoj kontrole i revizije;
 • Razumećete pojmove računovodstvo, kontrola i revizija u javnom sektoru;
 • Naučićete šta je cilj, predmet i nadležnost državne revizije;;
 • Razlikovaćete internu finansijsku kontrolu (interna kontrola i interna revizija) eksternu reviziju i revizije javnog sektora; Naučićete da raščlanite postupak revizije;
 • Imenovaćete subjekte revizije;
 • Naučićete tok izveštavanja;
 • Razlikovaćete vrste revizija javnog sektora;
 • Steći ćete uvid u najčešće propuste u trošenju javnih sredstava, upravljanju javnom imovinom i obavezama;
 • Naučićete da rezimirate mišljenje revizora po pojedinim pitanjima;
 • Razumećete koristi države i društva od revizije javnog sektora;
 • Poznavaćete pravni i profesionalni okvir državne revizije;
 • Naučićete ulogu revizije javnog sektora u borbi protiv korupcije.

Da li ste znali?

Revizija javnog sektora predstavlja jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom, jer svojim sveukupnim aktivnostima uliva poverenje parlamentu, građanima i ostalim zainteresovanim stranama, čime doprinosi efikasnijem upravljanju javnim finansija

Utisci polaznika

Zadovoljna sam predavanjem.
Odlična tema, kao i predavanje.