Rezultatski orijentisano praćenje i vrednovanje programa u okviru nacionalnih akcionih programa NAP u okviru IPA

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Državni službenici koji žele da steknu, obnove ili prošire znanja koji rade na poslovima planiranja, programiranja, kontole kvaliteta, sprovođenja, praćenja, izveštavanja i vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU.
  • Radionica ili vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Razumećete svrhu rezultatski orijentisanog praćenja i vrednovanja;
  • Razlikovaćete globalne standarde i alate za rezultatski orijentisano praćenje i vrednovanje;
  • Naučićete korake u izgradnji i funkcionisanju sistema rezultatski orijentisanog praćenja u kontekstu IPA;
  • Učestvovaćete u postupku praćenja i vrednovanja u kontekstu IPA;
  • Razumećete postupak rezultatski orijentisanog izveštavanja u kontekstu IPA;
  • Naučićete da popunite obrazac periodičnog izveštaja o sprovođenju.

Da li ste znali?

Komisija i korisnik IPA III uspostavljaju Odbor za praćenje IPA najkasnije šest meseci od stupanja na snagu prvog finansijskog sporazuma. Ovaj odbor će takođe ispunjavati odgovornosti Odbora za praćenje IPA prema Uredbi Saveta (EZ) br. 1085„u daljem tekstu: Uredba o IPA”

Utisci polaznika

Zadovoljan sam prenetim znanjem.
Značaj primera iz iskustva predavača.