Rodno odgovorno budžetiranje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Rukovodioci i službenici angažovani na poslovima planiranja politika, programa i mera, na poslovima analize efekata mera, oni koji rade na programskoj strukturi budžeta, kao i kontakt osobe za rodnu ravnopravnost.
 • Vebinar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete da objasnite političku i ekonomsku dimenziju rodno odgovornog budžetiranja;
 • Navodićete istorijske razloge i međunarodni kontekst koji je doveo do rasprostranjene upotrebe ovog alata;
 • Naučićete svrhu rodno odgovornog budžetiranja;
 • Navodićete zakonske odredbe koje se primenjuju u vezi sa rodno odgovornim budžetiranjem;
 • Navodićete primer kako se ROB primenjuje u praksi;
 • Naučićete korake koji će dovesti do pune institucionalizacije ROB-a;
 • Diskutovaćete o ulogama različitih aktera u primeni ROB-a;
 • Naučićete svrhu i pojam rodne analize budžeta;
 • Naučićete značaj rodne statistike za kreiranje rodno odgovornih politika i sve izvore rodne statistike;
 • Naučićete pregled koraka u postupku rodne analize budžeta;
 • Navodićete primere za primenu rodne analize budžeta;
 • Ilustrovaćete šta su rodni aspekti nadležnosti i sektorskih prioriteta i kako se povezuju;
 • Definisaćete rodno odgovorne ciljeve i indikatore za budžet;
 • Diskutovaćete o značaju praćenja, izveštavanja i analize efekata ROB intervencija;
 • Navodićete dobre primere iz prakse u oblasti ROB-a.

Da li ste znali?

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je obavezno u postupku planiranja i izvršenja budžeta kao i kod izveštavanja o budžetu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu .

Utisci polaznika

Konkretno,praktični primeri, odlično!
Uvek aktuelne teme - sve preporuke!