Sistem državne uprave - VSS

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici (za polaznike sa stečenim visokim obrazovanjem).
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete osposobljeni za uspešno polaganje državnog stručnog ispita, u predmetu Sistem državne uprave, uz ovladavanje materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Sistem državne uprave i nalazi se u Programu državnog stručnog ispita koji je sastavni deo Uredbe o državnom stručnom ispitu.

Da li ste znali?

Jedno od osnovnih načela modernog državnog uređenja je načelo podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Ovakva podela vlasti tekovina je francuske buržoaske revolucije, a javila se kao neophodnost radi zaštite "čoveka i građanina" od "arogancije vlasti" i predstavlja zaštitu ljudskih prava od zloupotrebe vlasti.

Utisci polaznika

Fantastičan predavač, iskusan, kompetentan i ima odgovore na sva pitanja.
Obuka mi je u velikoj meri pomogla da razrešim nedoumice u vezi sa polaganjem ispita.