Sprovodjenje interne revizije u kontekstu IPA

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Interni revizori koji će sprovoditi internu reviziju tela određenih za upravljanje pretpristupnom pomoći EU.
  • Seminar ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Identifikovaćete zahteve u odnosu na internu reviziju tela sistema za upravljanje IPA programima;
  • Naučićete da pripremate izveštaj u skladu sa specifičnostima IPA sistema.

Da li ste znali?

U današnjem vremenu globalizacije, velikih i brzih promena, na tržištu je potreban pouzdan i kvalitetan način upravlјanja. Upravlјanje mora biti zasnovano na realnim, istinitim i objektivnim informacijama. U ovakvim tržišnim uslovima nužna je zaštita interesa vlasnika kapitala, realna i objektivna informaciona podloga za odlučivanje, kao i pouzdanost i tačnost informacija. Navedene promene dovele su do stvaranja jedinstvenog i moćnog alata za poslovanje različitih preduzeća koji se naziva revizija, odnosno, interna revizija.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam stečenim znanjem.
Korisne informacije sa predavanja, koje su veoma važne u bavljenju poslovima interne revizije.