Sprovođenje nabavki u okviru projekata po PRAG procedurama i uskladjenost PRAG procedura i zakona o javnim nabavkama

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Rukovodioci i službenici u organizacionim jedinicama za upravljanje projektima, organizacionim jedinicama za lokalni ekonomski razvoj, kao i službe za finansijsko planiranje i budžet.
 • Radionica
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Moćićete da izdvojite glavne sadržinske sličnosti i razlike između Zakona o javnim nabavkama i PRAG u obradi i primenite postupке javnih nabavki;
 • Bićete upoznati sa zahtevima iz opštih uslova ugovora o EU grantovima;
 • Poznavaćete osnovne pojmove, principe i pravila, odnosno osnove faze i korake sprovođenja javnih nabavki po PRAG i uloge različitih aktera lokalne administracije u različitim fazama;
 • Razlikovaćete tipove nabavki i opcije za izbor procedure nabavke u zavisnosti od novčanih i drugih kriterijuma;
 • Razumećete specifičnosti i proceduralne razlike u nabavkama usluga, dobara/robe i radova, a u slučaju javne nabavke radova bićete upoznati i sa osnovnim razlikama između PRAG i FIDIK ugovora;
 • Razlikovaćete elemente tenderskog dosijea i bićete u stanju da razvrstavate tip informacija po odgovarajućoj dokumentaciji - instrukcije za ponuđače, formular za podnošenje ponude, ugovor i aneksi, ostale informacije za ponuđače;
 • Razumećete važnost pripremnih aktivnosti koje prethode formulisanju kriterijuma za učešće na tenderu i za odabir/selekciju ponuđača; bićete upoznati sa uobičajenim pristupom u istraživanju tržišta, a u slučaju nabavke radova razumećete značaj i primenu projektno-tehniče dokumentacije u procesu nabavke;
 • Razlikovaćete uloge organizacionih delova uprave i projektnih aktera u procesu izrade specifikacija odnosno projektnih zadataka za nabavku usluga, robe/dobara i radova, bićete upoznati sa mogućnostima nabavke usluga za izradu tenderskog dosijea;
 • Razumećete ulogu tenderske komisije i pravila koja uređuju njen sastav i postupanje u ocenjivanju ponuda;
 • Poznavaćete formate dokumenata koji se koriste u ocenjivanju ponuda, tip informacija koje se sagledavaju, pravila o poverljivosti podataka, pravima i obavezama učesnika u postupku javne nabavke.

Da li ste znali?

PRAG (Practical guide) predstavlja praktični vodič za sprovođenje tenderskih procedura (javne nabavke) u okviru projekata za čiju realizaciju su odobrena sredstva iz nekog od EU fondova. PRAG je skup pravila i procedura kojima se definišu vrste tenderskih procedura, neophodna dokumentacija za sprovođenje procudura, rokovi, načini sklapanja ugovora, praćenje i izveštavanje.

Utisci polaznika

Kvalitetom izlaganja realizatora i podeljenim iskustvom i znanjem u ovoj materiji;
Mnogo činjenica, izuzetna obuka s obzirom na složenost materije. Obuka je bila sjajna!