Sprovođenje projekata u skladu sa procedurama EU

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci i službenici u organizacionim jedinicama za upravljanje projektima, organizacionim jedinicama za lokalni ekonomski razvoj, kao i službe za finansijsko planiranje i budžet.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razlikovaćete osnovne grupe zadataka koje slede nakon potpisivanja ugovora i poznavaćete uobičajen format/primere dokumenata koji služe za koordinaciju i detaljnije planiranje sprovođenja projektnih aktivnosti i raspoloživih resursa;
 • Razumećete specifičnosti upravljanja projektnim finansijama i poznavaćete glavne kontakte i izvore informisanja (priručnici, pravilnici, instrukcije) o vođenju projektnog računa;
 • Poznavaćete osnovne pojmove, principe i posebnosti pravila sprovođenja postupka javnih nabavki po EU procedurama, razlikovaćete vrste ugovora i bićete upućeni u okvirni sadržaj PRAG-a i ostalih relevantnih priručnika;
 • Razumećete značaj internog praćenja (monitoringa) i vrednovanja (evaluacije) za izveštavanje o postizanju rezultata i efekata projekta i poznavaćete osnovne primenljive postupke za verifikaciju izvršenja aktivnosti i ugovora (blagovremeno prikupljanje dokumentacije, provere na licu mesta i sl.);
 • Prepoznavaćete glavne postupke za otklanjanje eventualno uočenih problema u realizaciji aktivnosti, odnosno za prilagođavanje projektnih aktivnosti i budžeta objektivnim okolnostima (primena obaveštenja/notifikacija, zahteva za izmenama i dopunama ugovora i sl.);
 • Poznavaćete izveštajne periode/rokove, formate finansijskih izveštaja i obuhvat prateće dokumentacije;
 • Poznavaćete izveštajne periode/rokove i razumećete zahtevanu tehničku i jezičku formu dokumenata za narativno izveštavanje;
 • Dobro ćete povezivati praćenje ispunjenosti indikatora sa ocenom ispunjenosti rezultata projekta;
 • Razumećete zahteve u pogledu informisanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju postupka javnih nabavki i ugovora, kao i važnost komuniciranja postignutih rezultata projekta i činjenice da finansiranje obezbeđuje EU;
 • Bićete upoznati sa iskustvima drugih JLS odnosno kolega iz drugih delova uprave o timskom radu, koordinaciji i internoj komunikaciji u toku sprovođenja projekta.

Da li ste znali?

Tokom sprovođenja aktivnosti projekta nacionalne kontakt osobe, institucije i tela Vlade Srbije, i potencijani aplikanti usvojiće delotvorna znanja, kao i iskustva najboljih praksi iz inostranstva i biće u mogućnosti da ih upotrebe za ostvarenje glavnog cilja – povećanje korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije kroz učešće u što većem broju programa i projekata.

Utisci polaznika

Hvala za puno novih informacija, vidljivo iskustvo predavača;
Priručnikom koji smo dobili pre predavanja, upotrebom primera.