Studija slučaja - priprema i primena

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Akreditivani realizatori koji se nalaze na rang listi po sprovedenom internom konkursu Nacionalne akademije za javnu upravu za angažovanje realizatora.
 • Radionica ili Vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Znaćete prednosti i ograničenja metode studije slučaja;
 • Navodićete vrste studije slučaja;
 • Poštovaćete pravila kreiranja metode studije slučaja;
 • Poznavaćete tok studije slučaja;
 • Znaćete da birate relevantan predmet studije slučaja;
 • Prikupljaćete i sistematizovaćete podatke;
 • Pripremaćete materijal za polaznike;
 • Vršićete facilitaciju rada u grupi;
 • Razlikovaćete nivoe odlučivanja u analizi slučaja;
 • Pratićete izveštavanje polaznika na osnovu analize;
 • Izvodićete zaključke na kraju analize slučaja.

Da li ste znali?

Prve studije slučaja u društvenim naukama su verovatno sproveli Pierre Guillaume Frederic le Plai, francuski sociolog iz 19. veka i ekonomista koji su proučavali porodične budžete. Metoda je korišćena u sociologiji, psihologiji i antropologiji od početka 20. veka.

Utisci polaznika

Veoma korisna obuka! Primenljiva u radu.
Profesionalni pristup realizatora, za svaku preporuku!