Timovi i timski rad

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Navodićete karakteristike timskog rada;
 • Objašnjavaćete četiri faze razvoja tima;
 • Prepoznavaćete i prihvataćete timske vrednosti i norme;
 • Efikasno ćete raditi u timu i sarađivaćete sa drugima;
 • Razumećete obavezu poštovanja principa jednakih mogućnosti u oblasti timskog rada;
 • Uočavaćete važnost podele uloga u timu;
 • Prepoznavaćete svoju ulogu u timu i doprinosićete grupnim procesima, predlagaćete drugačiji pristup ako nešto ne ide dobro;
 • Gradićete kvalitetne odnose i podsticaćete saradnju u timu;
 • Navodićete korake za formiranje i organizaciju tima;
 • Navodićete funkciju i zadatke lidera tima;
 • Bićete asertivni i uspešno ćete pregovarati, priznavaćete greške, preuzimaćete odgovornost, uživaćete poverenje rukovodilaca i kolega;
 • Kreiraćete i podsticaćete rad timova na bazi uzajamnog poverenja, podrške i otvorenog dijaloga;
 • Kreiraćete i podsticaćete rad tima na daljinu uz poštovanje principa rada na daljinu;
 • Koristićete neophodne alate za rad tima na daljinu;
 • Razlikovaćete metode timskog odlučivanja.

Da li ste znali?

Zbog podele posla i potrebe da posebne zadatke organizacije obavljaju posebni delovi, organizacija se deli na timove (grupe). Ljudi su spremniji da rade više, bolje, motivisanije ako znaju da nisu sami, nego da su i ostali spremni da „povuku” kada treba. Timski rad je prihvaćen kao rešenje za većinu problema sa kojima se susreću kompanije na današnjem tržištu. Svaki pojedinac postiže više u timu nego što bi ikada mogao sam.

Utisci polaznika

Odličnim povezivanjem teoretskog i praktičnog aspekta, dinamično i sa dosta primera;
Stekao sam dosta znanja koja dosad nisam imao. Upoznao sam se sa modelima timskog rada, potrudiću se da primenim stečena znanja.