Transformacija načina upravljanja

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Primenjivaćete različite strateške alate za promišljanje o budućnosti;
  • Razumećete kako digitalne tehnologije i poslovni modeli donose radikalne promene u dinamici privrede i uprave;
  • Izaći ćete iz svoje zone komfora i razmišljati o širem kontekstu disruptivnih promena i mega trendova;
  • Aktiviraćete svoju imaginaciju da biste zamislili budućnost;
  • Kontinuirano ćete unapređivati sposobnosti dizajnerskog razmišljanja;
  • Gradićete kulturu inovacija i transformacija;
  • Diskutovaćete o mogućim budućim inovacijama u svojoj upravi i gradićete liderske timove koji će sprovoditi takve inovativne ideje;
  • Vodićete svoj tim ka većoj digitalizaciji i agilnijoj organizaciji;
  • Prikupljaćete i analizirati veliku količinu informacija koje utiču na razvoj srpske države i na nacionalnom i na međunarodnom nivou;
  • Širićete svoje društvene mreže i kanale komunikacija i negovati kulturu učenja iz iskustava svojih kolega.

Da li ste znali?

Jedan od inovativnih načina uticanja na ponašanje građana (u smislu podsticanja pozitivnih ponašanja ili promena) je i tzv. “gurkanje” (Nudge). Primeri gurkanja ili podsticanja građana su slanje podsetnika da zakažu pregled kod lekara, pozicioniranje zdrave hrane u visini očiju u marketima i restoranima, pružanje informacija ljudima o tome koliko struje koriste, slanje sms poruke sa informacijom koliko ljudi je izmirilo svoje poreske obaveze i slično. Gurkanje nudi kreatorima politike efikasan način da utiču na ponašanje građana bez ograničavanja slobode izbora ili nametanja dodatnih obaveza.

Utisci polaznika

Najviše sam zadovoljan novim saznanjima na koje nam je ukazano tokom obuke i mogućnošću praktične primene.
Oduševljena sam strukturom, načinom prezentacije i različitim modelima u prezentaciji teme koji su nam pomogli da naučeno povežemo sa svakodnevnim poslom.