Twining ugovori-priprema,ugovaranje i sprovođenje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Zaposleni koji rade na poslovima pripreme, ugovaranja, kontrole kvaliteta, sprovođenja i revizije tvining ugovora.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete EU pravila za tvining ugovore prema Tvining priručniku;
 • Samostalno ćete pripremati tendersku dokumentaciju (referentni okvir - ToR);
 • Razumećete postupak pripreme tvining rešenja;
 • Poznavaćete kriterijume i metode ocenjivanja ponuda;
 • Demonstriraćete razumevanje osnovnih koraka i faza u vezi sa sprovođenjem tvining ugovora;
 • Naučićete specifičnosti tvining ugovora i pravila za njegovo sprovođenje;
 • Poznavaćete namenu i sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih lista;
 • Razlikovaćete uloge i odgovornosti različitih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU;
 • Prepoznavaćete zahteve EK u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u postupku pripreme, ugovaranja i sprovođenja tvining ugovora.

Da li ste znali?

Tvining je instrument za izgradnju kapaciteta institucija koji je razvila Evropska komisija, a koji se zasniva na partnerskoj saradnji državnih uprava zemalja članica EU i zemlje korisnice radi ostvarenja obaveznih rezultata koji su dogovoreni zajedno sa Komisijom.

Utisci polaznika

Način prezentacije i iscrpno objašnjenjenje su upotpunili obuku.
Zadovljan sam primerima iz prakse.