Učenjem ka promenama - budi promena!

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Upoznaćete funkciju promene i njen značaj za razvoj organizacije;
  • Identifikovaćete promene u skladu sa njihovim karakteristikama;
  • Blagovremeno ćete uočiti potrebu za promenom i pozitivno ćete reagovati na promene, iniciraćete ih i sprovodi;
  • Unapredićete svoja znanja kako bi podstakli promenu i odgovorili na nju u poslovnom okruženju;
  • Stalno ćete unapređivati svoja znanja i veštine kako bi bili konkurentni na tržištu rada;
  • Promenu ćete posmatra kao situaciju za napredovanje i razvoj;
  • Razumećete faze modela upravljanja promenom;
  • Skiciraćete plan upravljanja promenom;
  • Razlikovaćete agente promene i njihovu ulogu;
  • Učestvovaćete u kreiranju radne klime koja inicira i podržava promene.

Da li ste znali?

“Pazite na svoje misli, jer one postaju reči; Pazite na svoje reči, jer one postaju dela; Pazite na svoje dela, jer ona postaju navike; Pazite na svoje navike, jer one postaju karakterom; Pazite na svoj karakter, jer on postaje vašom sudbinom.” …Mahatma Gandi

Utisci polaznika

Primenljivošću u ličnom i poslovnom aspektu.
Predavanjem, primerima, podsticanjem da se aktivno učestvuje na obuci.
Obuka je ispunila očekivanja.