Ugovori o grantovima-priprema i ugovaranje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Zaposleni koji rade na poslovima pripreme, ugovaranja, sprovođenja, kontrole kvaliteta, kontrole, praćenja i revizije projekata finansiranih iz IPA i učestvuju u dodeli, sprovođenju i kontroli grantova kao i korisnici grantova.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete EU postupak i pravila za dodeljivanje bespovratnih sredstava prema PRAG – u
 • Razumećete postupak pripreme smernica za podnošenje predloga projekata i aplikacionog paketa
 • Naučićete postupak objavljivanja poziva
 • Poznavaćete postupak ocenjivanja predloga projekata i ugovaranja;
 • Primenjivaćete metode za evaluaciju i selekciju projekata;
 • Objašnjavaćete pojednostavljene opcije za troškove;
 • Poznavaćete namenu i sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih lista;
 • Naučićete uloge i odgovornosti lica i tela u sistemu upravljanja IPA programima;
 • Naučićete pojam državne pomoći;
 • Navodićete zahteve EK u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti kod ugovora o grantovima.

Da li ste znali?

Grantovi su bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju licu ili organizaciji radi sprovođenja unapred definisanih aktivnosti i koja se uređuju sporazumom ili ugovorom između korisnika granta i Tela za ugovaranje prema pravilima EU.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam novim saznanjima.
Koncizna obuka,jednostavna, sve informacije o temi jednostavno obrađene.