Ugovori o izvođenju radova PRAG-priprema i ugovaranje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Zaposleni koji rade na poslovima u vezi sa pripremom, ugovaranjem, kontrolom kvaliteta, sprovođenjem, kontrolom, praćenjem i revizijom projekata finansiranih iz IPA.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete postupak pripreme plana javnih nabavki;
 • Objašnjavaćete tehnički deo dokumentacije;
 • Naučićete EU pravila za pripremu tenderske dokumentacije i proceduru ugovaranja ugovora o izvođenju radova prema PRAG–u;
 • Razumećete postupak evaluacije i selekcije ponuda;
 • Razumećete osnovne karakteristike radova;
 • Poznavaćete sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih listova koje se koriste u ove svrhe;
 • Prepoznavaćete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju ugovora o izvođenju radova.

Da li ste znali?

Ugovori obuhvataju samo izvođenje, ili izradu projekta i izvođenje radova. Ponuđačima nije data cena.Princip dodele ugovora: ponuda koja ispunjava minimum karaktersitika zadat tehničkom specifikacijom, a ima najnižu cenu.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuke.
Korisno predavanje za zaposlene koji rade na ovim poslovima.