Ugovori o izvođenju radova PRAG-sprovođenje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Zaposleni na poslovima ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava EU zaduženi za pripremu, sprovođenje javnih nabavki i izvođenje radova, kontrolu kvaliteta, zaposleni na poslovima kontrole i revizije IPA sredstava.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete osnovne korake koji dovode do ugovaranja;
 • Razumećete značenje najvažnijih članova ugovora koji direktno utiču na sprovođenje;
 • Razlikovaćete vrste bankarskih garancija, osiguranja, odštetnih zahteva, dodatnih radova, nepredviđenih radova, manjih i većih izmena ugovora;
 • Demonstriraćete razumevanje osnovnih koraka i faza u vezi sa sprovođenjem ugovora o izvođenju radova;
 • Prepoznavaćete ulogu krajnjih korisnika i krajnjih primalaca u toku sprovođenja ugovora;
 • Demonstriraćete razumevanje terenske kontrole i praćenja ugovora o radovima;
 • Prepoznavaćete namenu i sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih lista za koji se koriste u fazi sprovođenja ugovora;
 • Prepoznavaćete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju postupka javnih nabavki ugovora o grantu.

Da li ste znali?

Ugovori obuhvataju samo izvođenje, ili izradu projekta i izvođenje radova.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam primerima iz prakse.
Načinom prezentovanja sadržaja, koji je veoma kompleksan.