Ugovori o nabavci robe PRAG-priprema i ugovaranje

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Zaposleni koji rade na poslovima pripreme, ugovaranja, kontrole kvaliteta, sprovođenja, kontrole, praćenja i revizije projekata finansiranih iz IPA.
  • Trening ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Poznavaćete EU pravila za sprovođenje postupka javne nabavke robe/opreme prema PRAG – u;
  • Naučićete elemente tehničkog dela dokumentacije;
  • Naučićete korake i proceduru evaluacije i selektuje ponuda;
  • Poštovaćete faze i korake u postupku sprovođenja ugovora;
  • Razumećete sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih lista koje se odnose na krajnje korisnike;
  • Prepoznavaćete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju ugovora o nabavci robe.

Da li ste znali?

Ugovori obuhvataju samo izvođenje, ili izradu projekta i izvođenje radova. Ponuđačima nije data cena.Princip dodele ugovora: ponuda koja ispunjava minimum karaktersitika zadat tehničkom specifikacijom, a ima najnižu cenu.

Utisci polaznika

Odlično izlaganje,sve pohvale.
Detaljno objašnjenje cele materije.