Ugovori o nabavci robe PRAG-sprovođenje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Zaposleni na poslovima ugovaranja, kontrole kvaliteta, finansiranja i revizije programa/projekata iz sredstava EU zaduženi za pripremu i sprovođenje javnih nabavki robe.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete EU pravila za sprovođenje postupka javne nabavke robe/opreme prema PRAG – u;
 • Razumećete ulogu plana javnih nabavki;
 • Objašnjavaćete korake koji prethode sprovođenju ugovora;
 • Razumećete osnovne članove ugovora o nabavci robe koji direktno utiču na sprovođenje ugovora;
 • Razlikovaćete vrste bankarskih garancija, osiguranja, proceduru izdavanja sertifikata o privremenom i finalnom prihvatanju, ugovoreni garantni rok i komercijalne garancije;
 • Poznavaćete korake u praćenju ugovora o nabavci robe;
 • Razlikovaćete ulogu krajnjih korisnika i primalaca;
 • Razumećete sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih lista za Telo za ugovaranje;
 • Demonstriraćete razumevanje osnovnih koraka i faza u vezi sa praćenjem sprovođenja ugovora o nabavci robe;
 • Poznavaćete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju postupka javnih nabavki ugovora o nabavci robe.

Da li ste znali?

Ugovori o nabavci robe pokrivaju kupovinu ili iznajmljivanje sredstava (dobara) sa ili bez opcije kupovine. Mogu da uključe isporuku, instalaciju, obuku za korišćenje i održavanje . Princip dodele ugovora: najniža cena koja ispunjava minimum tehničkih karakteristika zadatih tehničkom specifikacijom. Ugovor sadrži jedinične cene .U TD nije naveden maximalan iznos zadat budžetom.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam načinom prezentovanja i detaljnim objašnjenjem.
Zadovoljan sam primerima korišćenim na obuci.