Ugovori o pružanju usluga PRAG-priprema i ugovaranje

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Zaposleni koji rade na poslovima u vezi sa pripremom, ugovaranjem, kontrolom kvaliteta, sprovođenjem, kontrolom, praćenjem, i revizijom projekata finansiranih iz IPA sredstava.
  • Trening ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete EU pravila za javne nabavke usluga prema PRAG – u;
  • Razumećete osnovne korake koji dovode do ugovaranja;
  • Razumećete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti ugovora o uslugama.

Da li ste znali?

Mogu definisati dobijanje: Određene vrste pomoći u određenom vremenskom periodu (fee based). Određenog proizvoda (global-price).Data je maximalna cena za datu nabavku u TD.Dodela ugovora: “best value for money” - princip 80:20 (tehnička : finansijska ocena).Ponuda se sastoji iz tehničke i finansijske ponude koje su odvojene (Envelope A + Envelope B).

Utisci polaznika

Zadovoljna sam angažovanim diskusijama.
Broj pokrivenih tema je odlično objašnjen. Sve pohvale.