Ugovori o pružanju usluga PRAG-sprovođenje

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Zaposleni na poslovima ugovaranja, kontrole kvaliteta, finansiranja i revizije programa/projekata iz sredstava EU zaduženi za pripremu i sprovođenje javnih nabavki za pružanje usluga.
  • Seminar ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete EU pravila za javne nabavke usluga prema PRAG – u;;
  • Naučićete pripreme plana javnih nabavki;
  • Pripremaćete tendersku dokumentaciju;
  • Naučićete postupak ocenjivanja ponuda i ugovaranja;
  • Razumećete sadržaj odgovarajućih procedura i kontrolnih lista za Telo za ugovaranje;
  • Poznavaćete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju postupka javnih nabavki ugovora o pružanju usluga.

Da li ste znali?

Ugovori o uslugama Tehnička pomoć, nadzor ugovora o radovima, obezbeđenje obuke, studije izvodljivosti

Utisci polaznika

Zadovoljna sam primerima,pojašnjenjima i interakcijom.
Način izlaganja i preneto iskustvo su mi od velikog značaja..