Unapređenje veština mentora kandidata za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru koji žele da se pripreme za ulogu mentora u oblasti interne revizije.
  • Trening
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete značaj i prednosti mentorstva kao načina obučavanja internih revizora za kandidata i za mentora;
  • Poznavaćete faze mentorstva kroz osam faza u reviziji sistema (uz pregled rokova, potrebne dokumentacije) i kako da se uspešno realizuju;
  • Prepoznavaćete najčešće izazove sa kojima se mentori susreću.

Da li ste znali?

Mentor = interni revizor koji svojim iskustvom pomaže kandidatu da izvrši određeni broj praktičneih revizija.

Utisci polaznika

Jako sam zadovoljna interakcijom u komunikaciji, kao i pokretanjem unutrašnjih resursa za bavljenje mentorstvom.
Sva usvojena znanja i saznate veštine primenila bih.