Unos finansijskih planova u okviru informacionog sistema SPIRI

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme budžeta i izveštavanja o učinku programa.
 • vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete način pripreme finansijskih planova;
 • Podnosićete zahteve za otvaranje novih elemenata programske strukture;
 • Naučićete proceduru i sve korake u procesu pripreme zakona o budžetu;
 • Uspešno ćete unositi primedbe na nacrt zakona o budžetu;
 • Uspešno ćete unosi podatke u vezi rebalansa budžeta;
 • Analiziraćete prednosti i nedostatke zakonske regulative u praksi u delu koji se odnosi na žalbu;
 • Uspešno ćete unositi podatke u vezi izveštavanja o učinku programa.

Da li ste znali?

Izrada finansijskih planova korisnika i njihovo usklađivanje sa donetim Uputstvom umnogome zavisi od obučenosti službenika, a sam kvalitet predloga budžeta ne bi bilo moguće bez znanja i veština službenika i rukovodilaca koji rade na pripremi budžeta,kao ni bez informacionih sistema.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam sprovedenom obukom.
Obuka je bila poučna i zanimljiva.