Upravljanje informacionim i bezbednosnim rizicima

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Državni službenici koji obavljaju informatičke poslove
  • Seminar ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Naučićete da definišete rizike u informacionom sistemu;
  • Znaćete kako da opišete bezbednosne rizike u informacionom sistemu;
  • Moći ćete da navedete okvire za upravljanje IT i bezbednosnim rizicima;
  • Naučićete metodologiju za definisanje i procenu rizika;
  • Znaćete primere dobre prakse u upravljanju rizicima.

Da li ste znali?

Gеri Тuеrk šаlје prvi "spаm" (mаsоvnо distribuirаnа pоrukа kојu nistе žеlеli) u mrеži АRPАnеt 1978. godine.

Utisci polaznika

Veoma aktuelna tema i odličan realizator.
Odlično predavanje! Mogućnost naknadne komunikacije u slučaju nedoumica.