Upravljanje javnim politikama (za DSP)

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Državni službenici na položaju
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete moderne metode kreiranja javnih politika;
 • Shvatićete značaj angažovanja zainteresovanih strana u procesu kreiranja javnih politika;
 • Pronalazićete i koristiti dokaze u kreiranju politike;
 • Na koherentniji način ćete kreirati strateška i planska dokumenta;
 • Diskutovaćete o značaju strateške komunikacije u kreiranju politike;
 • Pratićete sprovođenje politike;
 • Bićete motivisani da unapređujete saradnju sa drugim organima državne uprave radi kreiranja koherentnije politike;
 • Prepoznaćete načine inoviranja procesa i prakse u kreiranju politike.

Da li ste znali?

Državama su potrebni blagovremeni, tačni i detaljni podaci o svom stanovništvu da bi sprovodile efikasne politike. Tzv. “veliki podaci” (Big Data) mogu da obezbede alternativne i komplementarne izvore informacija kako bi se olakšalo upravljanje javnim politikama i podstakao ekonomski razvoj. Dok veliki podaci rađaju velike mogućnosti, ne treba zanemariti velike tehničke, etičke i političke izazove koje sa sobom nose.

Utisci polaznika

Izuzetno korisna i primenjiva obuka u radu!
Ovo je bilo odlično, jedva čekam da isprobam u praksi… Hvala NAJU.