Upravljanje projektnim ciklusom

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji žele da steknu, prošire ili obnove znanje koji rade na poslovima planiranja, programiranja, kontrole kvaliteta, sprovođenja, praćenja, izveštavanja, vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete značaj razvojne pomoći;
 • Razumećete strukturu razvojne pomoći;
 • Razumećete poziciju projekta u kontekstu razvojne pomoći;
 • Razlikovaćete osnovne faze projektnog ciklusa i uloge različitih tela u fazama upravljanja projektnim ciklusom;
 • Razumećete proces planiranja projekta;
 • Razumećete osnovne principe i elemenate u izradi predloga projekta i matrice logičkog okvira;
 • Moći ćete da prepoznate neophodne aktivnosti i faze sprovođenja projekta;
 • Naučićete pravila izveštavanja na projektu;
 • Razumećete procese i svrhu praćenja i evaluacije projekta.

Da li ste znali?

Prvi model projektnog ciklusa, nastao 1970. godine sastojao se od četiri glavne razvojne faze – identifikacija, priprema i formulacija, ocena i selekcija, i poslednja implementacija, dok je 1978. godine dodata peta faza – evaluacija.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam količinom dobijenih informacija.
Zadovoljan sam upotrebom primera na obuci.