Upravljanje registrom administrativnih postupaka i popis administrativnih postupaka i zahteva

Osnovne informacije

 • Dva dana (8 sati)
 • Državni službenici koji, u okviru svog radnog mesta, rade na propisivanju i/ili sprovođenju administrativnih postupaka i zahteva, kao i njihovi rukovodioci.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete i moćićete da objasnite značaj i uticaj kvaliteta propisa na administrativne postupke i administrativne zahteve koji iz njega proizilaze;
 • Razumećete značaj upravljanja Registrom administrativnih postupaka, odnosno Registrom administrativnih zahteva i potrebama podizanja kvaliteta pružanja usluga;
 • Razumećete uticaj administrativnih postupaka i administrativnih zahteva na privredu i poslovni sektor, kao i na građane;
 • Identifikovaćete administrativni postupak i administrativni zahtev;
 • Navodićete faze sprovođenja administrativnog postupka i administrativnog zahteva;
 • Diskutovaćete o značaju optimizacije i efikasnog sprovođenja administrativnih postupaka i administrativnih zahteva od značaja za privredu, kao i za ostvarivanje relevantnih strateških ciljeva Republike Srbije na putu evrointegracija;
 • Razumećete i moćićete da objasnite sprovođenje administrativnih postupaka i administrativnih zahteva u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o elektronskoj upravi , Zakona o registru administrativnih postupaka i Zakona o privrednim društvima (ukidanje pečata);
 • Prepoznavaćete sve elemente administrativnog postupka, radi unapređenja javnih usluga;
 • Prepoznavaćete postupak popisa administrativnog postupka i administrativnog zahteva;
 • Prepoznavaćete značaj analize administrativnog postupka i administrativnog zahteva u procesu pripreme propisa;
 • Doprinosićete unapređenju efikasnosti putem razmene podataka po službenoj dužnosti između organa javne uprave u upravnom postupku;
 • Doprinosićete unapređenju transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti u sprovođenju administrativnih postupaka;
 • Doprinosićete unapređenju javnih usluga.

Da li ste znali?

Registar predstavlja jedinstvenu, centralizovanu, elektronski vođenu evidenciju o postupcima koji se sprovode u Republici Srbiji i administrativnim zahtevima za poslovanje.

Utisci polaznika

Zadovoljan sam datim primerima iz prakse, detaljnim informacijama, interaktivnošću predavanja;
Mogućnošću da aktivno učestvujemo u diskusiji, dajemo odgovore i dobijamo objašnjenje o ispravnosti odgovora.