Upravni postupak - SSS

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici (za polaznike sa stečenim srednjim obrazovanjem).
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete osposobljeni za uspešno polaganje državnog stručnog ispita, u predmetu Upravni postupak, uz ovladavanje materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Upravni postupak i nalazi se u Programu državnog stručnog ispita koji je sastavni deo Uredbe o državnom stručnom ispitu.

Da li ste znali?

Upravna stvar jeste pojedinačna situacija u kojoj organ, neposredno primenjujući zakone, druge propise i opšte akte, pravno ili faktički utiče na položaj stranke tako što donosi upravne akte, donosi garantne akte, zaključuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i pruža javne usluge. Pored toga, upravna stvar je i svaka druga situacija koja je zakonom određena kao upravna stvar.

Utisci polaznika

Veoma mi je koristilo za spremanje ispita - preporučujem svima.
Odlična obuka. Ne bih uspeo da se pripremim za polaganje državnog stručnog ispita da nije ovih NAJU obuka.