Upravni postupak i upravni spor - VSS

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici (za polaznike sa stečenim visokim obrazovanjem).
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete osposobljeni za uspešno polaganje državnog stručnog ispita, u predmetu Upravni postupak i upravni spor, uz ovladavanje materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Upravni postupak i upravni spor i nalazi se u Programu državnog stručnog ispita koji je sastavni deo Uredbe državnom stručnom ispitu.

Da li ste znali?

Osnovna pravila upravnog postupka uređuju sva ona pitanja koja su prethodila pokretanju postupka i toku postupka do donošenja rešenja, odnosno pravila bez kojih se ne može pokrenuti ili voditi upravni postupak. Odnose se na učesnike u postupku, saradnju i službenu pomoć, opštenje organa i stranaka, obaveštavanje, troškove i druga pitanja.

Utisci polaznika

Korisna obuka, odličan predavač sa bogatim iskustvom.
Olakšano mi je razumevanje materije u ovom delu državnog stručnog ispita zahvaljujući obuci.