Uvod u upravljanje kvalitetom

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Definisaćete pojam kvalitet;
 • Navodićete svojstva kvaliteta usluge;
 • Davaćete pregled istorije upravljanja kvalitetom;
 • Davaćete primer merenja i upravljanja učinkom;
 • Objašnjavaćete postupak definisanja puteva ishoda;
 • Navodićete način za postavljanje „repera“ za dostizanje učinka;
 • Objašnjavaćete strateško upravljanje i sistem uravnoteženih pokazatelja;
 • Navodićete karakteristike balansiranih kartica rezultata;
 • Navodićete kritične faktora učinka;
 • Davaćete kratak pregled osnova okvira za osiguranje kvaliteta;
 • Objašnjavaćete saradničke recenzije javnog sektora;
 • Objašnjavaćete način samoocenjivanja na osnovu opšteg okvira ocenjivanja;
 • Navodićete iskustva različitih zemalja u primeni instrumenata osiguranja kvaliteta;
 • Diskutovaćete o značaju stalnog unapređenja i inovativnosti;
 • Diskutovaćete o važnosti postupka uključivanja zaposlenih i građana prilikom upravljanja kvalitetom;
 • Razlikovaćete procese upravljanja;
 • Navodićete ključne prepreke i faktore uspeha za upravljanje kvalitetom;
 • Navodićete primere dobre prakse;
 • Objašnjavaćete povezanost participacije civilnog društva i upravljanja kvalitetom u javnoj upravi;
 • Navodićete načine za upravljanje i održavanje kvaliteta u državnoj upravi Srbije.

Da li ste znali?

Pojam “kvalitet” koristi se u mnogim naučnim radovima, stručnim saopštenjima, profesionalnim raspravama ili pri svakodnevnom komentarima potrošača. Pri tome, u zavisnosti od vrste proizvoda na koji se odnosi, kao i u kakvoj situaciji se koristi, sa kakvim pristupom problematici, u kom kontekstu je upotrebljen ili sa kakvom konotacijom je izrečen, “kvalitet” ima često različit smisao ili značenje.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam stečenim znanjem iz oblasti upravljanja kvalitetom, dobra osnova za dalje usavršavanje;
Tema je detaljno obrađena i sa vrlo korisnim i praktičnim primerima.