Veb prezentacije organa

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Svi državni službenici.
  • Vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Naučićete ključne odredbe Uredbe o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa;
  • Upoznaćete se sa izradom prezentacija uz pomoć ključnih elemenata izrade definisane Smernicama;
  • Upoznaćete primere dobre prakse;
  • Samostalno ćete da analizirate usaglašenost veb prezentacija organa javne uprave prema unapred zadatim kriterijumima;
  • Naučićete tehnike za povećanje vidljivosti internet prezentacija organa.

Da li ste znali?

Organi su dužni da jednom godišnje sprovede postupak analize usaglašenosti svojih veb prezentacija sa uslovima utvrđenim ovom Uredbom kroz postupak samoocenjivanja, a Kancelarija je dužna da jednom godišnje izveštava Vladu Republike Srbije o stepenu usklađenosti veb prezentacija i izveštaj objavi i na svojoj veb prezentaciji.

Utisci polaznika

Dobila sam saznanja o stanju prezentacije sajtova na nivou državne uprave kroz vaša istraživanja.Takođe, sada mogu lakše da analiziram sajtove i primenim iskustva u oblasti kojom se bavim.
Obuka je veoma konkretna i stečena znanja se lako mogu upotrebiti.