Veštine komunikacije

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Da opišete značaj i svrhu interpersonalne komunikacije;
 • Da navedete osnovne aspekte interpersonalne komunikacije;
 • Definisaćete karakteristike verbalne i neverbalne komunikacije;
 • Sumiraćete obeležja pisane i usmene poslovne komunikacije;
 • Da objasnite značaj i ulogu elektronske komunikacije u savremenom poslovnom svetu;
 • Ilustrovaćete primerima uspešnu telefonsku komunikaciju;
 • Navodićete preduslove za uspešnu komunikaciju;
 • Demonstriraćete samopouzdanost u komunikaciji i komunicira na jasan i konstruktivan način;
 • Moći ćete da objasnite pojam i značaj asertivnosti u komunikaciji;
 • Prepoznaćete značaj antidiskriminacije u komunikaciji;
 • Objašnjavaćete uticaj prvog utiska na dalji tok komunikacije;
 • Koristićete tehnike postavljanja pitanja;
 • Bićete dobar slušalac, obraćaćete pažnju, razumećete i učićete iz onog što drugi govore;
 • Razlikovaćete efektivnu i motivacionu povratnu informaciju;
 • Objašnjavaćete specifičnosti komuniciranja na društvenim mrežama u poslovne svrhe.

Da li ste znali?

Komunikacija predstavlja čin prenošenja razumljive informacije. Komunikacija zahteva pošiljaoca, poruku i primaoca.

Utisci polaznika

Realizator je odlično pripremio i realizovao obuku!
Prezadovoljna sam načinom obuke, kroz dijalog i slušanje ostalih učesnika, sticanjem novih znanja o temi.