Veštine upravljanja i rešavanja konflikta

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Svi državni službenici.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Objašnjavaćete pojam “komunikacija”;
 • Navodićete značaj interpersonalne komunikacije;
 • Razlikovaćete osnovne aspekte međuljudske komunikacije;
 • Uspešno ćete filtrirati informacije iz spoljašnjeg sveta;
 • Navodićete preduslove uspešne komunikacije;
 • Usklađivaćete svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju;
 • Analiziraćete verbalne i neverbalne signale koje Vam sagovornik šalje kako bi ispravno protumačili poruku;
 • Dobro ćet predstavljati sebe tokom upoznavanja;
 • Objašnjavaćete pojam konflikta na radu i prepoznavaćete ga u njegovom začetku;
 • Razlikovaćete vrste konflikata na radu;
 • Prepoznavaćete uzroke konflikta na radu;
 • Navodićete funkcije konflikata u radnom okruženju;
 • Biraćete stil upravljanja konfliktom u skladu sa situacijom;
 • Kontrolisaćete tok komunikacije postavljanjem dobrih pitanja;
 • Pokazivaćete sagovorniku da ga slušate i da razumete sadržaj koji Vam je izgovoren;
 • Diskutovaćete o važnosti poštovanja principa antidiskriminacije;
 • Bićete asertivni i uspešno ćete pregovara;
 • Prepoznavaćete značaj uključivanja zainteresovanih strana - civilnog društva u rešavanje konflikata;
 • Koristićete tehniku medijacije kako bi pružili pomoć članovima tima u konfliktnim situacijama koje ne mogu sami da reše;
 • Navodićete različite tehnike pregovaranja za rešavanje konfliktne situacije.

Da li ste znali?

Konflikt ili sukob je, u najužem shvatanju, uvek sukob različitih po smeru delovanja, suprotnih motiva.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam načinom izlaganja i jasnim primerima.
Realizator je jasno prezentovao temu i predstavio neverovatnu posvećenost.