Vizuelizacija i moderacija

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Akreditivani realizatori koji se nalaze na rang listi po sprovedenom internom konkursu Nacionalne akademije za javnu upravu za angažovanje realizatora i zaposleni na poslovima odnosa sa javnošću.
 • Radionica
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Primenjivaćete adekvatno pravila vizuelizacije i moderacije u zavisnosti od cilja i konteksta;
 • Primenjivaćete jedinstvena pravila pisanja - standardizaciju (na flipčart papiru, moderacijskim karticama);
 • Primenjivaćete pravila izrade funkcionalnog vizuelnog sredstva (flipčart pano);
 • Poštovaćete pravila pisanja na moderacijskim karticama;
 • Razlikovaćete vrste i primenu moderacijskih kartica različitog oblika;
 • Demonstriraćete pravila tehnike moderacije diskusije;
 • Znaćete specifičnosti primene vizuelizacije i moderacije u onlajn okruženju;
 • Primenjivaćete pravila vizuelizacije i moderacije u okviru tehnike „oluja ideja“
 • Izvodićete deo sesije uz primenu funkcionalnog vizuelnog sredstva i korišćenje moderacijskih kartica.

Da li ste znali?

“Oluja ideja” je nastavna metoda čijom primenom nastaje veliki broj ideja na osnovu kojih se organizuje kratka diskusija. Ova metoda je preuzeta sa kurseva za menadžment koji se bave rešavanjem problema. U nastavi, primenom ove metode, stvara se podsticajna i aktivna atmosfera.

Utisci polaznika

Kreativna i korisna obuka!
Naučila sam dosta novih stvari koje planiram da upotrebim prvom prilikom, sve pohvale.