Vrednovanje radne uspešnosti

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Državni službenici u kadrovskim jedinicama koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete propise kojima se uređuje vrednovanje radne uspšenosti;
 • Poznavaćete ulogu kadrovskih jedinica u postupku vrednovanja kao i SUK-a;
 • Znaćete da pripremite sve izveštaje i analize i druge akte u postupku vrednovanja;
 • Sprovodićete postupak vrednovanja radne uspešnosti u skladu sa propisima;
 • Razumećete proces pripreme izveštaja o vrednovanju radne uspešnosti;
 • Poznavaćete sve elemente završnog razgovora o vrednovanju radne uspešnosti;
 • Razumećete vezu vrednovanja i nagrađivanja;
 • Umećete da analizirate ishode vrednovanja radne uspešnosti i vršićete proveru njihove distribucije i identifikovaćete potencijalne greške u vrednovanju;
 • Komuniciraćete sa rukovodiocem o svim pitanjima vezanim za vrednovanje;
 • Znaćete da pripremite izveštaj o vrednovanju radne uspešnosti sa predlogom za unapređenje;
 • Planiraćete vrednovanje na način da izbegnete tipične greške;
 • Navodićete primere dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • Primenjivaćete prinicipe antidiskriminacije u postupku vrednovanja radne uspešnosti.

Da li ste znali?

Novi sistem vrednovanja radne uspešnosti traži naše aktivno učešće a koliko će on biti objektivan zavisi od toga koliko smo mi svesni i odgovorni prema vlastitoj subjektivnosti.

Utisci polaznika

Način izlaganja predavača i njegovog pristupa je krajnje profesionalan. Odlični slajdovi, konkretni primeri i objašnjenja.
Jasno naglašavanje noviteta u ovoj oblasti, pregled svih važnih informacija.