Zaštita softverskih rešenja u upravi

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Primenjivaćete metode i tehnike za definisanje i sprovođenja plana verifikacije i validacije softverskih rešenja;
  • Saznaćete karakteristike razvojnih okruženja za programiranje;
  • Upoznaćete metodologije za razvoj softvera;
  • Naučićete da izrađujete dokumentaciju za razvoj softvera;
  • Upoznaćete se sa testiranjem softver;
  • Vršićete održavanje softvera;
  • Upoznaćete se sa principima i postupcima vođenja softverskog projekta i procena resursa za izradu.

Da li ste znali?

Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), nadzor legalnosti softvera više nije u nadležnosti Poreske uprave, već spada u delokrug rada ministarstva zaduženog za poslove unutrašnje i spoljne trgovine, odnosno tržišne inspekcije kao njegovog sastavnog dela.

Utisci polaznika

Pozitivno mišljenje o primerima iz prakse i načinu izlaganja predavača.
Interaktivni deo i jasnost predavanja je na zavidnom nivou.