Zaštita tajnih podataka

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci u organima državne uprave koji treba da sprovedu praktičnu primenu Zakona o tajnosti podataka.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda

Šta ćete naučiti

 • Koristićete terminologiju politike zaštite tajnih podataka i nacionalno bezbednosne politike; 
 • Navodićete ulogu Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka; 
 • Razlikovaćete obaveze organa javne vlasti po pitanju implementacije odredbi Zakona o tajnosti podataka; 
 • Opisivaćete pojam tajni podatak; 
 • Razumećete odnos Zakona o tajnosti podataka sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;   
 • Klasifikovaćete tajne podatke; 
 • Opisivaćete postupak za izdavanje sertifikata; 
 • Navodićete standarde odredbi Zakona o tajnosti podataka; 
 • Diskutovaćete o važnosti kontrole i nadzora nad sprovođenjem Zakona; 
 • Opisivaćete nadležnost Kancelarije Saveta i Ministarstva pravde; 
 • Opisivaćete praktična iskustva u primeni Zakona o tajnosti podataka; 
 • Poštovaćete princip antidiskriminacije u primeni Zakona o tajnosti podataka. 

Da li ste znali?

Pristup tajnim podacima moguć je na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i međunarodnim sporazumima.

Utisci polaznika

Jasno, konkretno, iskreno. Korisne informacije za dalju budućnost. Odlično predavanje. Vrlo jasno i na lep način prezentovano.
Odlično predavanje. Vrlo jasno i na lep način prezentovano.