Zaštita uzbunjivača

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Razumećete povezanost zaštite uzbunjivača i borbe protiv korupcije; 
 • Poznavaćete pravo na uzbunjivanje; 
 • Znaćete model zaštite uzbunjivača do donošenja Zakona o zaštiti uzbunjivača; 
 • Poznavaćete administrativnu/sudsku zaštitu uzbunjivača; 
 • Naučićete primer ko može biti uzbunjivač; 
 • Razlikovaćete vrste uzbunjivanja; 
 • Poznavaćete uslove vršenja uzbunjivanja i postupak zaštite; 
 • Razlikovaćete vrste i načine vršenja odmazde protiv uzbunjivača; 
 • Znaćete obaveze poslodavca u situaciji uzbunjivanja; 
 • Naučićete načine zaštite uzbunjivača – zaštita od diskriminacije; 
 • Poznavaćete proceduru naknade štete; 
 • Razumećete principe anti-diskriminacije kod zaštite uzbunjivača;  
 • Znaćete ulogu civilog društva u zaštiti uzbunjivača; 
 • Znaćete model zaštite državnih službenika i zaposlenih u jedinicama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave kod uzbunjivanja; 
 • Poznavaćete kaznene odredbe Zakona o uzbunjivanju. 

Da li ste znali?

Pod "uzbunjivanjem" se smatra otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Utisci polaznika

Upućujem Vam sve pohvale i za koncept seminara i za način rad
Korisno predavanje. Hvala!